De zwarte doos in de Horeca en aanverwante uitbatingen vanaf * 01/01/2014 (01/07/2013), (01/01/2013).

Via deze website kan u zich op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de zwarte doos en het geregistreerde kassasysteem (kortweg GKS) dat er aan staat te komen voor de Horeca en aanverwante uitbatingen.

Zie ook "Recent Nieuws" - Zie ook de Tijdslijn - Version FranÁaise.
 • * Vanaf 01/01/2014 voor de zaken die vrijwillig wensen in te stappen. ( 10% regel is dan niet meer van toepassing - Zie punt 2 hieronder ).
 • * Vanaf 01/01/2015 verplichte invoering voor de anderen.

Wat is een 'zwarte doos' ?

Een 'zwarte doos', ook wel 'black box', 'Fiscal Data Module' (FDM) of 'Controlemodule' genaamd is een toestel die aan ťťn en/of meerdere kassa's is gekoppeld en alle transacties op onveranderlijke en beveiligde wijze opslaat die op de kassa(s) worden geregistreerd.

Dit om de ambtenaren van de FOD FinanciŽn toe te laten sluitende controles uit te voeren.

1) Welke handelaars dienen hiermee GEEN rekening te houden ?

 • Handelaars die geen Horecazaak of aanverwante uitbaten.
 • Horeca uitbaters en aanverwanten die minder dan 10% van hun ontvangsten (uitgezonderd de bijhorende dranken) realiseren op bereidingen en die ter plaatse worden geconsumeerd.
 • Horeca uitbaters en aanverwanten die hun omzet realiseren op bereidingen maar die NIET ter plaatse worden geconsumeerd.

2) Welke handelaars dienen hiermee echter OOK rekening te houden ?

  Alle handelszaken met een verbruikszaal die meer dan 10% van hun ontvangsten (uitgezonderd de bijhorende dranken) realiseren op bereidingen en die ter plaatse worden geconsumeerd.
  Hieronder horen dus ook de volgende handelaars :
  • Bakkerijen, Ijssalons, Frituren, Broodjeszaken, Cafetaria in bvb. een meubelzaak, enzovoort, met verbruikszaal.
  De zaken die vanaf 01/01/2014 vrijwillig in dit systeem instappen en wensen te genieten van de voordelen op de sociale bijdragen, ongeacht de 10% regel.

3) Vanaf wanneer dienen de geregisteerde kassa's en bijgaande zwarte dozen in gebruik genomen te worden ?

 • De uitvoering hiervan zal in verschillende stappen gebeuren, opgelegd door de FOD FinanciŽn.
 • (WIJZIGING) De uiteindelijke uitvoering hiervan zou plaats vinden rond (01/01/2013) (01/07/2013) 01/01/2014 met een eventueele overgangsperiode tot (01/07/2013) (31/12/2013) (31/12/2014) 31/12/2015.
  • Vanaf 01/01/2014 voor de zaken die vrijwillig wensen in te stappen. (10% regel is dan niet meer van toepassing).
  • Vanaf 01/01/2015 invoering voor de anderen tot ten laatste 31/12/2015 (verplichte invoering).
 • Momenteel zitten de verschillende belangengroepen nog met de Overheid rond de tafel. Hieronder de fabrikanten van de zwarte dozen, de fabrikanten/invoerders van de kassa's en kassasystemen en vertegenwoordigers van de Horecafederaties.
 • Via deze website kan u zich op de hoogte houden.

4) Welke kassa's of kassasystemen dienen een aanpassing te ondergaan ?

 • Alle software van kassa's en kassasystemen voor uitbaters die niet onder punt 1 staan.
 • De meeste kassa's zullen een hardware ingreep dienen te ondergaan. Maar waarschijnlijk zullen de kosten en/of technische ingrepen te kostelijk zijn om dit nog gedaan te krijgen. Dan rest er enkel nog vervanging van uw bestaande kassa. Kassa's zonder 'electronisch journaal' kunnen niet meer gebruikt worden.
 • De meeste PC kassasystemen zullen niet compatibel zijn en dienen dus ook een hardware aanpassing te ondergaan.
 • De meeste POS (Point Of Sale) kassasystemen zullen waarschijnlijk compatibel zijn en dienen misschien geen hardware aanpassing te ondergaan.
 • Zelfs de reeds 'geregistreerde' kassasystemen met een dubbele telrol en/of goedgekeurd electronisch geheugen zullen niet compatibel zijn en dienen dus ook een hardware aanpassing te ondergaan. Dus ook de bestaande vergunning E.T. 103.592 en vergunning Aanschrijving nr. 6/1999 vervallen dan.

5) Welke kassa's of kassasystemen zijn reeds compatibel met de zwarte doos en goedgekeurd ?

 • Hier kunnen wij kort zijn: tot nu toe geen enkele.
 • Wel zijn er al enkele POS-systemen die op hardware gebied compatibel zijn maar nog niet goedgekeurd. Deze zullen dus enkel op software gebied een aanpassing moeten ondergaan.

6) Waar en welke goedgekeurde 'zwarte doos', 'controlemodule' kan ik al aanschaffen ?

 • Hier kunnen wij kort zijn: tot nu toe geen enkele.
 • (UPDATE) De zwarte dozen dienen eerst nog te worden goedgekeurd door de Federale Overheid FinanciŽn. Dit zou de komende maanden dienen te gebeuren (na 04/11/2013).
  Van zodra deze beschikbaar zullen zijn houden wij u hier op de hoogte.

7) Vanaf wanneer zijn de goedgekeurde kassa's en kassasystemen beschikbaar ?

  De goedgekeurde kassa's en systemen zullen pas beschikbaar zijn nadat de volgende stappen zijn genomen:
 1. (UPDATE) De omzendbrief van de FOD FinanciŽn dient te verschijnen is verschenen op 01/06/2012 04/11/2013. (zie punt 2)
 2. (UPDATE) De omzendbrief onder bovenstaand punt 1 van de FOD FinanciŽn is verschenen op 01/06/2012 maar is terug ingetrokken tot nader order. Volgens de FOD-FinanciŽn zou het over een "vormfout" gaan en zou de inhoud niet wijzigen. En deze is dus pas opnieuw in het Belgisch Staatsblad verschenen op 04/11/2013.
 3. (WIJZIGING) De zwarte dozen dienen dan (voor september 2012), ( vanaf januari 2013 ) vanaf 04/11/2013 nog te worden goedgekeurd door de Federale Overheid FinanciŽn.
 4. (WIJZIGING) Alle kassafabrikanten dienen eerst (in de maand september 2012(vanaf de maand januari 2013) in het najaar 2013 hun systemen en kassa's te laten goedkeuren bij de FOD FinanciŽn.
 5. Hierna zullen alle kassafabrikanten hun systemen en kassa's kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan die goedkeuring van de FOD FinanciŽn.
 6. (WIJZIGING) Vanaf (01/01/2013) (01/07/2013)  01/01/2014 zou dan de wet in voege moeten treden met een overgangsperiode om zich in regel te stellen tot 31/12/2015 (01/07/2013) (31/12/2013) (31/12/2014).

8) Vanaf wanneer dient men zijn systeem online te registreren ?

 1. (UPDATE 02/12/2013) Wie een geregistreerde kassa moet gebruiken, dient zich vanaf (01/01/2013)  (de 2de helft 2013 ) (02/12/2013)  (als de online applicatie van de FOD FinanciŽn klaar is ok op 02/12/2013) en ten laatste op) (30/04/2013) (31/12/2013)  (30/06/2014) 01/07/2014 online te registreren bij de FOD FinanciŽn.
   CONCREET :
  • Voor wie vrijwillig vanaf 01/01/2014 wenst te beginnen, is de online registratie verplicht vanaf 02/12/2013 via de website van de FOD FinanciŽn.
  • Voor wie later (tussen 01/01/2015 en 31/12/2015) begint, is de online registratie verplicht vanaf 01/07/2014 tot ten laatste 31/12/2014 via de website van de FOD FinanciŽn.

9) Wat gaat een 'zwarte doos' of 'controlemodule' gaan kosten ?

 • Momenteel zijn hiervan nog geen prijzen bekend. De zwarte dozen zullen waarschijnlijk tussen de 300,00 en de 600,00 Euro kosten, afhankelijk van de fabrikant.

10) Wat zal er nog nodig zijn buiten een geregistreerde kassa/kassasysteem en de zwarte doos ?

 • (UPDATE) Elke uitbater die met een geregistreerd kassasysteem dient te werken zal ook nog vanaf (01/01/2013), (01/07/2013),  (de 2de helft 2013) 02/12/2013 een op de zaak geregistreerde 'smartcard' (VAT signing card = VSC) dienen aan te vragen online bij de FOD FinanciŽn.
  • De versleuteling van de smartcard door de overheid zal worden gekoppeld aan het BTW-nummer.
 • Deze smartcard dient de uitbater in zijn zwarte doos in te voeren als identificatie.
 • EensVooraleer men een geregistreerd kassasysteem in dienst neemt heeft genomen, zal men het ook moeten registreren via de website van de FOD FinanciŽn.
 • Alle geregisteerde kassa/kassasysteem zullen moeten voorzien zijn van een certificaat. Ook bvb. een aangepaste versie van de software zal van een certificaat dienen vergezeld te zijn.

11) Hoe gaan de systemen met de zwarte doos werken ?

 • De geregistreerde kassasystemen zullen niet meer kunnen werken zonder een aangesloten zwarte doos met daarin een smartcard. Deze combinatie dient dus ten allen tijde te zijn verbonden met elkaar.
 • Best dan ook rekening houden dat als er een defect is aan de zwarte doos en/of smartcard , de kassa niet meer functioneert.
 • In een 'netwerk' van verschillende kassa's binnen een etablissement kan het volstaan om op de 'master'-kassa de zwarte doos met smartcard aan te sluiten. daarbij kan u best rekening houden dat als de zwarte doos en/of smartcard defect geraakt, dat dan geen enkele kassa meer kan werken. Om dit te vermijden is het raadzamer een 'reserve' zwarte doos en/of smartcard aan te schaffen.
 • De zwarte doos mag NIET "virtueel" en/of in de "cloud" staan. De zwarte doos of dozen dienen in de zaak te staan.
 • De verplichte BTW-bonnetjes komen ook te vervallen bij toepassing van een "GKS", aangezien de kasticketten van geregistreerde kassa's deze volledig zullen vervangen.
 • Men kan best toch nog een voorraad BTW-bonnetjes achter de hand houden, om te gebruiken bij een eventueel defect en/of stroompanne.

RECENT NIEUWS:

02/12/2013
AANPASSING OP DE WEBSITE VAN DE FOD FINANCIňN ( d.d. 02/12/2013 ):

Laatste aanpassing op de website van de FOD FinanciŽn :
 • De registratie voor de uitbaters staat vanaf nu online en actief. Bereikbaar via volgende link : FOD FinanciŽn.

04/11/2013
TECHNISCHE OMZENDBRIEF VERSCHENEN IN HET STAATSBLAD (nr E.T. 124.747 van 23/10/2013):

De Technische Omzendbrief is pas vandaag (04/11/2013) in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Opmerkingen:
 • Gezien de laattijdige verschijning van de omzendbrief mag er worden gevreesd dat de fabrikanten/invoerders van kassasystemen niet op tijd klaar zullen zijn om aan de technische vereisten te voldoen.
  1. Momenteel (04/11/2013) zijn er nog geen "Smartcards".
  2. Momenteel (04/11/2013) zijn er nog geen geteste, goedgekeurde en gecertifieerde "zwarte dozen".
  3. Geregistreerde kassa's zullen pas getest, goedgekeurd en gecertifieerd kunnen worden als en alleen als de twee vorige punten concreet worden.
  4. De fabrikanten van kassasystemen dienen dus nog volgens de nieuwe specificaties in de omzendbrief de aanpassingen door te voeren, dan een koppeling met de nog goed te keuren "zwarte dozen" en "Smartcards" te implementeren.
 • Hierdoor zullen alle goedkeuringstermijnen dus minstens nog twee maanden uitlopen.

 • LET OP:

  Verkopers die beweren dat zij u reeds een geregistreerde kassa (kassasysteem) kunnen aanbieden en/of hun kassasystemen reeds aan alle bovenstaande vereisten voldoen ???
  Dit kan dus niet, deze bestaan simpelweg nog niet, gezien de "Smartcards" en gecertifieerde "zwarte dozen" er ook nog niet zijn.
  Dus vooral opletten op komende vakbeurzen, websites en bezoeken in uw zaak en u niet onder druk laten zetten en/of iets op de mouw laten spelden.

 • Dat de geregistreerde kassasystemen er komen is wel een feit, maar wanneer ze in de praktijk zullen beschikbaar zijn is nog maar de vraag...
  Via deze website kan u zich op de hoogte houden. Deze website wordt bij elke evolutie aangepast.

Besluit: Het valt te betwijfelen of de streefdatum van 01/01/2014 voor de eerste invoering van de geregistreerde kassasystemen zal gehaald worden.

26/04/2013
GESPREIDE INVOERING GEREGISTREERDE KASSASYSTEMEN VOLGENS REGERINGSBESLISSING:

De nieuwe aankondiging voor de invoegetreding van de geregistreerde kassasystemen met "zwarte doos" (GKS = Geregistreerd kassa systeem) is nogmaals gewijzigd, nu naar een definitieve en uiterlijke datum van 31/12/2015.

Wijziging:
 • Horecazaken mogen op vrijwillige basis met een geregistreerde kassa starten vanaf 01/01/2014. De horecazaken die dit vrijwillig invoeren, kunnen genieten van een lastenverlaging op 5 werknemers.
 • Voor iedereen die valt onder de vereisten, verplichte invoering geregistreerde kassa uiterlijk op 31/12/2015.

Concreet: De invoering van de geregistreerde kassasystemen wordt gespreid over twee jaar.

29/10/2012
DEFINITIEVE DATUM INVOEGETREDING NU PAS OFFICIEEL BEKEND:

De nieuwe aankondiging voor de invoegetreding van de geregistreerde kassasystemen met "zwarte doos" (GKS = Geregistreerd kassa systeem) is nogmaals verschoven, nu naar 01/01/2014.

Nieuwe planning:
 • 1ste helft 2013 : Start certificatie van de systemen.
 • 2de helft 2013 : Start registratie uitbaters die GKS (geregistreerd kassa systeem) moeten gebruiken.
 • 01/01/2014 : Start gefaseerde installatie van de systemen in de horecazaken.

Mocht deze gefaseerde invoering nog gewijzigd worden en/of er meer details worden vrijgegeven, zal dit onmiddellijk via het deze website worden meegedeeld.

26/10/2012
INTREKKING CIRCULAIRE NR. E.T. 122.682 van de FOD FinanciŽn

Door vertragingen in het wetgevend werk en vormfouten werd de circulaire ET 122.682 van 1 juni 2012 betreffende de invoering van een geregistreerd kassasysteem in de horeca, ingetrokken.
Dit gebeurde bij beslissing ET 123 159 van 26/10/2012.
De intrekking betekent dat de circulaire juridisch als het ware nooit bestaan heeft.

25/10/2012
EVALUATIE TIMING INVOEGETREDING.
In de namiddagvergadering van de Plenaire zitting van de Senaat op 25/10/2012 werd een mondelinge vraag (nr. 5-679) gesteld omtrent "De maatregelen met betrekking tot de Horeca":

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling geeft hier een antwoord op:
 • "Een werkgroep binnen de FOD FinanciŽn is bezig met de praktische modaliteiten voor de invoering van de geregistreerde kassa's en pleegt daarover voortdurend overleg met alle betrokken partners, waaronder ook de horecafederaties".
 • "Deze werkgroep werd uiteraard ook geconfronteerd met de gevolgen van het uitblijven van een nieuwe regering met volledige bevoegdheden, waardoor een aantal belangrijke beslissingen werden uitgesteld. Anderzijds werd vanaf december 2011 alles in het werk gesteld om de achterstand in te halen".
 • "Op dit ogenblik wordt geŽvalueerd of de timing haalbaar is. Desgevallend ben ik bereid om na overleg met de betrokken partners de timing aan te passen, mocht de achterstand bij de voorbereiding te groot zijn. Welke beslissing we ook zullen nemen, we zullen met FOD FinanciŽn voor rechtszekerheid zorgen".

 • Tot zover deze uitspraken. Bron: Belgische Senaat

  Concreet betekent dit dat men overweegt om het eventueel terug uit te gaan stellen. En NIET dat er terug uitstel is toegekend !
  Mocht er later uitstel toegekend worden, dan worden de gewijzigde data hier op deze pagina medegedeeld.


01/06/2012
CIRCULAIRE TECHNISCHE ASPECTEN.
In een circulaire nr. E.T. 122.682 van de FOD FinanciŽn, uitgegeven op 01/06/2012, worden alle technische aspecten waaraan een geregistreerd kassasysteem moet voldoen, toegelicht.
De circulaire (omzendbrief) geeft een antwoord op volgende vragen:
 • Hoe moet de kassa werken ?
 • Hoe werkt de fiscal data module (afgekort FDM) ?
 • Vat Signing Card (afgekort VSC) en werking met de FDM.
 • Hoe communiceren deze met mekaar ?

 • De circulaire is vooral bedoeld voor de producenten/invoerders/verdelers van kassasystemen.
  Tevens worden de gewijzigde data medegedeeld.

  ( Deze informatie is hier al verwerkt in de pagina. Het 'tijdslijn'-schema hieronder is ook al aangepast ).

12/05/2012
Ministerraad van vrijdag 11 mei 2012 : Certificatie en registratie van geregistreerde kassasystemen in de horeca.
 • Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit van minister van FinanciŽn Steven Vanackere legt bijkomende voorwaarden op waaraan geregistreerde kassasystemen in de horeca moeten voldoen*. Kassasystemen moeten voldoen aan een aantal technische vereisten. Restauranthouders en caterers moeten bovendien een vereenvoudigde factuur aan de klant overhandigen. Die verplichtingen houden verband met de btw-verlaging. Opdat de inspectiediensten ze kunnen controleren, moeten de nieuwe en gehuurde kassasystemen geregistreerd worden bij de FOD FinanciŽn voor ze in gebruik worden genomen. Tevens krijgt de belastingplichtige zo rechtszekerheid of een geregistreerd kassasysteem voldoet aan de wettelijke vereisten.

  • *ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.

Tijsdslijn Geregistreerde kassa met zwarte doos.

( Aangepast aan de nieuwe data ).
Tijsdslijn Geregistreerde kassa met zwarte doos. | Horeca Zwarte Doos
Laatst aangepast: 02/12/2013.